Jazykový blok

angličtina s Mortimer english club

V česko x anglické třídě se děti s angličtinou setkávají v celotýdenních blocích a postupně si ji osvojují v reálných a přirozených souvislostech každodenního života. Opakované přiřazování určitých výrazů k situacím kopíruje způsob osvojení mateřského jazyka a ukazuje se tak jako nejpřirozenější a nejefektivnější metoda výuky cizího jazyka. Výuka je obohacena o spoustu básniček, říkadel, písniček, her – pohybových i didaktických.

Angličtina hrou pro nejmenší – pro děti z české třídy opět podle pravidel Mortimer English Club