EU – Operační program zaměstnanost

S velkou radostí Vám oznamujeme opakované snížení cen na základě získané dotace z EU fondů z Operačního programu Zaměstnanost. Prioritou je rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008361
Název projektu Mikešova školka I
Příjemce (název) Nezisková organizace Mikeš, z. s.