Angličtina hrou

Angličtina hrou probíhá 1x týdně pro děti, které nenavštěvují česko x anglickou třídu

Naším cílem je dát možnost naučit se anglicky laskavou formou se spoustou her,pomůcek a reálných situací. S druhým jazykem budou Vaše děti seznamovat lektoři z úspěšně zavedeného Mortimer English clubu během běžného programu Mikešovy školky. Základy výuky jsou zpracované pro potřeby dětí v předškolním věku od 2 let. Bude se jednat o ucelený koncept :program školky x vyuka v angličtině. Angličtina s Mortimerem je radostná,zábavná a hravá. Je motivující k dotazování a objevování i praktickému okamžitému používání.