O školce

Mikešova školka se nachází v malebném Ladově kraji, na cestě kocoura Mikeše… a tím to začalo!!! Školička má navodit domácí pohodovou atmosféru, vesnického rázu, uchránit děti před hektičností dnešní doby. Pomůže nám k tomu situace okolí – mezi vesnicemi, za námi les, před námi rybník, samozřejmě za ohraničeným prostorem pro děti. Zahrada pro děti je přiměřeně zútulněna bezpečnými doplňky.

Prostory Dětských skupin jsou rozděleny na 3 třídy:

DS24 – MALÁ KOŤATA – 12 dětí
DS24 – VELKÁ KOŤATA – 12 dětí
DS15 – česko x anglická KITTENS – 15 dětí /celotýdenní program v angličtině/

Jsme regulérní mateřská školka, která splňuje požadavky a podléhá pravidelným kontrolám “KHS Středočeského kraje”

Proč zvolit Mikešovu školku

PŘIJÍMÁME DĚTI OD 2 LET BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

 • bezbariérový prostor, podle pravidel Feng Shui
 • podlahové topení / děti hodně času tráví při hře na zemi/
 • logická návaznost jednotlivých prostor pro děti
 • individuální přístup pro nízký počet dětí ve třídách /12+12+15/
 • harmonické prostředí dle pravidel feng shui
 • bohatý program do té míry, která vede ke spokojenosti / nepřetěžujeme /
 • zároveň dbáme na čas pro samostatnou hru dítěte / nutnost pro spokojenost/
 • slavíme narozeniny každého dítěte
 • před spaním se vždy čte pohádka
 • nikde ve školce není TV / umíme se zabavit bez /

TETY
pracují s dětmi dle rámcového programu pro MŠ – s dětmi jsou každá max 6 h / den, dodržujeme pravidla bezpečnosti – věnují se pouze činnosti přímo spojené s dětmi a pro děti – nevykonávají pomocné práce

STRAVOVÁNÍ
svačiny tvoříme sami, snažíme se o pestrost a vlastní/domácí/výrobu – obědy dovážíme ze školní jídelny, která podléhá novým pravidlům o zdravém stravování dětí předškolního věku, nedáváme mražené polotovary – všechna strava je kontrolována KHS, včetně teploty teplých jídel

ZAHRADA
prostor je bezpečný a přehledný pro naprosto volný pohyb dětí – je vybavena bezpečnými doplňky – v zimním období máme část na sáňkování

OKOLÍ
louky a les nám umožňuje maximální volnost bez zbytečného “omezování” dětí / nejsme omezeni na vycházkách běžným provozem jako ve městě /

SNAŽÍME SE O
dosažení roviny spokojenosti všech – dostatečná informovanost od nás k rodičům – nabídnout dětem podněty, které je naučí – udržet rodinnou atmosféru, harmonické prostředí

 

Nabízíme rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj vašeho dítěte. Respektujeme individuální potřeby dětí; aktivity přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny a uplatňujeme integrovaný přístup. Veškerá pedagogická činnost se opírá o Rámcový vzdělávací program (2004). Při své práci sledujeme tyto rámcové cíle (záměry):

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Stanovováním si dílčích cílů směřujeme k rozvoji klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Na základě všeobecných cílů a klíčových kompetencí rozdělujeme naše hlavní aktivity do několika bloků v české třídě nebo česko x anglické.