Ceník

Malá koťata

  • 2-3 roky
  • včetně stravy
  • kapacita 12

5 800 Kč

Velká koťata

  • 3-6 let
  • včetně stravy
  • kapacita 12

5 800 Kč

Kittens

  • 2-6 let
  • česko x anglická skupina
  • včetně stravy
  • kapacita 15

10 800 Kč

Cena zahrnuje: Edukativní program nastavený dle věku dětí ve skupině, projektová tvoření, komplexní příprava k nástupu do ZŠ, celodenní strava, pitný režim, dostatečný počet pečujících osob, individuální přístup s ohledem na nízký počet dětí ve skupině Cena nezahrnuje: bohatý výběr aktivit a kroužků , v nabídce rozděleno dle věku dítěte, na vyžádání podrobná nabídka. Kroužky: angličtina hrou, keramika, bruslení, tenis, divadlo ve školce, logopedie, yoga, nocování ve školce, výlety, oslava narozenin, montessori club, tanečky

EU fondy

S velkou radostí Vám oznamujeme opakované snížení cen na základě získané dotace z EU fondů z Operačního programu Zaměstnanost. Prioritou je rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Dotací jsme se rozhodli opakovaně nejen snížit školné, ale i obohatit prostředí, ve kterém Vaše děti tráví podstatnou část dne,zajistit dostatek kvalifikovaného stálého personálu. Tyto pozitivní změny již probíhají. Jsme potěšeni, že můžeme už tak nastavené vysoké standardy posunovat ještě víš a snažit se přispět ke šťastnému dětství Vašich dětí. To je náš cíl: “Spokojené děti = spokojení rodiče”

Ojedinělá nabídka několika možností docházky má za cíl rozšířit dostupnost široké veřejnosti. Mikešova školka disponuje 3 třídami, proto jsou možnosti programu pro VAŠE DÍTĚ velmi variabilní. VYTVOŘTE SI SVŮJ PROGRAM! Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Obec Tehov přispívá 1500 Kč / měsíc dětem 3 – 5 let s trvalým bydlištěm v Tehově, při každodenní docházce. POdrobnosti  na www.tehov.cz.

 

Školné je fakturováno vždy k 1. v měsíci a faktura se zasílá na e mail uvedený v přihlášce dítěte do Mikešovy školky.