Kreativní blok

(malovánek, tvořínek, keramika, modelování, vařeníčko, montessori club aj.)

Děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky; malování, kreslení, modelování, lepení, koláže, otisky a tisk, ubrouskovou techniku atd. Prostřednictvím výtvarné tvorby rozvíjíme fantazii, kreativitu, tvůrčí schopnosti dětí. Pracujeme s klasickými výtvarnými materiály, ale i s netradičními, jako jsou přírodniny nebo zbytkový a odpadový materiál.

Nejraději máme velké společné práce a těšíme se z keramiky. Každé dítě má u nás pracovní zástěrku. Výrobky si budete postupně odnášet. Každý měsíc nás 2x navštíví teta Martina /kterou děti již dobře znají/ s hromadou hlíny. Než se ovšem děti pustí do práce, musí uhádnout hádanku a správná odpověď je výrobek, který budou tvořit.

Každý pátek dopoledne se staneme kuchaříky. Budeme objevovat svět všech chutí a poznávat, jak se z různých ingrediencí vykouzlí chutná svačinka, kterou posvačíme hned odpoledne.

Montessori club otevíráme každé úterý odpoledne.
Marie Montessori svou metodu rozvíjela na základě dlouhodobého pozorování dětí, ke kterému měla velké nadání. Ve svých pracích říká, že nevyvíjí metodu, ale jen popisuje fenomén či sílu, která existuje v každém dítěti, a která ho vede k tvořivosti a ovlivňuje ho v jeho chování. Její metoda v dětech podněcuje tuto vrozenou sílu a dále jí rozvíjí.