Montessori club

Děti k učení podněcuje jejich vnitřní touha po nových znalostech a vědomostech. Učitel připravuje prostředí, koordinuje činnost třídy,funguje jako autorita a dává žákům podněty,ovšem je to vždy dítě samo, kdo se učí a koho motivuje setrvat u uloženého úkolu samostatná práce/ a nikoli jen osobnost vyučujícího/. Jestliže má dítě v Montessori prostředí svobodu učit se, je to proto, že si na základě tělesného a duševního řádu, jenž mu byl ukázán, vytvořilo „vnitřní disciplínu“. To je jádro vzdělávací teorie Dr. Montessoriové.