Pohybový blok

(tělovýchovné cvičení, tělovýchovné chvilky, pohybové hry, bruslení,tenis, golf, yoga,tanečky,turistika a sporty v přírodě)

Děti si osvojují nové pohybové a senzomotorické dovednosti, správné držení těla, správnou chůzi, poznávají vlastní pohybové dovednosti a pohybové možnosti a získávají průpravu k některým sportům.

Každou středu jezdíme na výuku tenisu do Oázy Říčany. Během září, kdy nám počasí dovolí být na venkovních kurtech, děti potřebují běžné sportovní obutí + oblečení, přiměřené počasí. Ale během podzimu /v závislosti na počasí/ se přesuneme do haly, kde potřebujeme čistou sportovní obuv. Úplně nejjednodušší je, pokud můžete dětem stabilně nechat tenisky ve školce. Během prvních hodin bude trenérka kontrolovat velikost tenisových raket, případně po dohodě s Vámi zakoupíme rakety dětem, které ještě žádnou nemají.

 Golfová průprava probíhá každé pondělí odpoledne po příchodu trenéra s tréninkovými pomůckami,děti na výuku nic nepotřebují. Běžně bude trénink probíhat na zahradě školky,v případě špatného počasí uvnitř školky v dostatečném prostoru. V hodině je max. 8 dětí.

Psychomotorický dětský padák lze využít k mnoha různým hrám a cvičením. Látkový padák je určen pro děti i dospělé, pro cvičení ve skupinách i na terapiích. Pomocí padáku z látky rozhýbete celé tělo a navíc si užijete spoustu zábavy.

Yoga pro nejmenší je tím nejlepším začátkem do příjemného dne včetně dechových cvičení.

Bruslení – listopad až únor mají děti pravidelné návštěvy Zimní haly v Říčanech pod vedením zkušených trenérů