Přírodovědní blok

Snažíme se poutavým a zajímavým způsobem v dětech vzbudit zájem o krajinu, duši domova a přírodu jako celek. Prostřednictvím osobních zážitků a zkušeností se děti seznamují s přírodou každý den jako integraci s jinými edukačními bloky.

 Za neoddělitelnou součást přírodovědného bloku považujeme ochranu životního prostředí. Minimálně jednou v roce nasadíme rukavice, připravíme pytle a chodíme pomáhat přírodě od odpadků, které do přírody nepatří. Samozřejmostí je třídění odpadu.

 Učíme se s dětmi, jak se pravidelně starat o něco živého (kytky, bylinky, zeleninu…). Na pomoc jsme si vytvořili “Mikešovu zahrádku”. Ve školce se staráme o želvu “Žofku”.