Rozumový blok

( předškoláček, didaktické hry, odpoledne s Logico Picolo,logopedie)

Rozumový blok představuje nejširší blok realizovaný v průběhu celého týdne, jelikož zahrnuje rozvoj poznání, jazykový rozvoj (čeština) a rozvoj matematických představ.

Třikrát do týdne se nejstarší děti setkávají s Předškoláčkem, který je do školy připraví tak, aby co nejlépe zvládly nejenom jiný režim, ale i obsahově náročnější složení školního programu. Poznáváme kamarády – písmenka i číslice – ale všechno se zábavou a radostí.

Didaktické hry a práce s Logico Picolo představují odpoledne, kde si děti hravou a zábavnou formou osvojí různé dovednosti v oblasti matematiky (počty, geometrické tvary), přírodovědných reálií, prostorového vnímaní a jazyka.

Logopedická prevence je působení nejen ve smyslu předcházení poruchám komunikačních schopností, ale i ve smyslu pokynu pro optimální stimulaci řečového vývoje. V moderní logopedii se čím dál více dostává do popředí snaha předcházet poruchám komunikačních schopností – logopedická prevence:

a) primární – zdravé díte se musí naučit správně mluvit, osvojit si správné komunikační návyky

b) sekundární – jedincům s narušenou komunikační schopností věnovat takovou speciální péci, aby dokázali přiznat své nedostatky, aby nedocházelo k deformaci osobnosti