Skladba dne

PRŮBĚH DNE U MIKEŠE:

Čas Činnost
07.30 – 09.00 Ranní scházení (hry a činnosti dle výběru dětí)
09.00 – 09.15 Přivítání dne (pozdravení, krátké protahování, rytmizační aktivity, komunikativní kruh)
09.15 – 09.45 Hygiena, přesnídávka
09.45 – 10.30 Edukační aktivita I. (v rámci jednotlivých skupin)
10.30 – 11.30 Pobyt na čerstvém vzduchu (délka pobytu je přizpůsobená aktuálnímu počasí a ročnímu období)
11.30 – 12.15 Hygiena, oběd
12.15 – 12.30 Hygiena – čištění zoubků
12.30 – 14.30 Odpočinek (čtení pohádky, klid na lůžku)
Edukační aktivita II. (děti, které čeká nástup do 1. třídy))
14.30 – 15.00 Svačinka
15.00 – 15.45 Edukační aktivita III. (společná práce)
15.45 – 17.30 Pobyt na čerstvém vzduchu, rozcházení dětí

Změny náhlé nepřítomnosti Vašeho dítěte prosím oznamujte formou SMS na tlf. 724 342 269. Stravné nebude účtováno od následujícího pracovního dne.